gökbilim   İng. astronomy 

Gökcisimlerinin uzaydaki durumlarını, devinimlerini, doğabilimsel - kimyasal yapılarıyla inceleyen bilim dalı.

 BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü 1983
gökbilim   İng. astronomy 

Gökcisimlerini inceleyen bilim.

 BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü 1969
gökbilim   İng. astronomy 

Gökcisimlerinin, uzaydaki durumlarını, devinimlerini, fiziksel-kimyasal yapılarıyla inceleyen bilim.

 BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü 1980